JOU MOOISTE 10 VAN OPWEKKING!

1 Hij’s de Koning van mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=QNo2eiCHjQo
2 O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed https://www.youtube.com/watch?v=YYbK_YSR4Ok
3 Wees blij in den Heer en zing verheugd https://www.youtube.com/watch?v=sukBlPu5U6E
4 Zijn naam is wonderbaar https://www.youtube.com/watch?v=CdxQwq9BEEs
5 Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=NhKT8rc3tq8
6 Hij is Heer https://www.youtube.com/watch?v=Ua39H1wSudo
7 Heer God, U loven wij https://www.youtube.com/watch?v=9B6Wz_y4GrI
8 Wij zijn een in de Heer https://www.youtube.com/watch?v=dqWAYtX9Dww
9 Wat ik nodig heb https://www.youtube.com/watch?v=aNEO5cGvvdA
10 Laat mijn leven zijn https://www.youtube.com/watch?v=GLXHXwf2V-k
11 Jezus sprak hier op aard https://www.youtube.com/watch?v=Hz3n5pidukc
12 All over the World https://www.youtube.com/watch?v=UR4tE1kh-mE
13 Jezus, Hij is Koning https://www.youtube.com/watch?v=Wl-ULXl9RHU
14 De vreugde des Heren is mijn kracht https://www.youtube.com/watch?v=QwotTkEB4nE
15 Jesus Love https://www.youtube.com/watch?v=wsSWQLBw844
16 Hij is getrouw en nimmer falend https://www.youtube.com/watch?v=MAoh0XuStD4
17 Ja, God is goed https://www.youtube.com/watch?v=fO6bHeR7hvQ
18 Zijn Goedheid en Genade https://www.youtube.com/watch?v=WkODnPmktpI
19 He brought me to His banqueting table https://www.youtube.com/watch?v=qMVEwmdvGhY
20 Niemand anders dan Jezus https://www.youtube.com/watch?v=xrsSbgYd-68
21 Ik dank U, dank U Jezus https://www.youtube.com/watch?v=yGh2BFLkbAs
22 In de naam van Jezus https://www.youtube.com/watch?v=iEl_DFunsOA
23 Ik weet dat God de weg mij banen zal https://www.youtube.com/watch?v=PdQDT4CkF_E
24 Zingt, zingt en jubelt https://www.youtube.com/watch?v=jXWSaI8X4yA
25 Laat ons met elkander https://www.youtube.com/watch?v=JpRQl0FFbWE
26 Gods weg is de beste https://www.youtube.com/watch?v=2w2m0T1Iqg8
27 Leid mij Heer https://www.youtube.com/watch?v=nVEiDYBqqUM
28 Als Gods Geest https://www.youtube.com/watch?v=SZgCJno00Cg
29 Praise God From Whom All Blessings Flow https://www.youtube.com/watch?v=T1rW2qLaeu0
30 Ik heb een loflied https://www.youtube.com/watch?v=F1tocvWcuHA
31 oh, How I love Jezus https://www.youtube.com/watch?v=P_U8nmvBY-Q
32 Dit is de dag https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE
33 Amazing Grace https://www.youtube.com/watch?v=CDdvReNKKuk
34 Hiney ma tov https://www.youtube.com/watch?v=JumErMoNAjM
35 Klapt in de handen https://www.youtube.com/watch?v=tccdXnxgBg4
36 Roep Mij toch aan https://www.youtube.com/watch?v=z7CQlIpwztw
37 Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=-GrFpyqULnA
38 Halleluja, Amen https://www.youtube.com/watch?v=UefZiFwKzRg
39 Heilig, Heilig https://www.youtube.com/watch?v=bm1zQVVSOEU
40 Zoekt eerst het koninkrijk van God https://www.youtube.com/watch?v=v-8zHhn9hog
41 Love is the Flag https://www.youtube.com/watch?v=jkYJK_vseRA
42 ‘k Stel mijn vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=V-r2gX4wThs
43 In Gods overwinning https://www.youtube.com/watch?v=6KFZlh5YAeU
44 Geprezen zij de Here https://www.youtube.com/watch?v=YZjpn6vUttU
45 Heer ik wil u danken en loven prijzen https://www.youtube.com/watch?v=p5uOHkx_2N4
46 Vader, ik aanbid U https://www.youtube.com/watch?v=hiLhaEiNsZ0
47 Omdat Hij leeft https://www.youtube.com/watch?v=MVw8EgJ8flE
48 Dank u Jezus https://www.youtube.com/watch?v=UsXVb8GcdGk
49 Halleluja, want de Heer Onze God https://www.youtube.com/watch?v=VbApxetPWR0
50 Ik wil U prijzen O Heer https://www.youtube.com/watch?v=a8vevEklCaI
51 Dit is Mijn gebod https://www.youtube.com/watch?v=adPsiusq6NY
52 Gij zijt waardig https://www.youtube.com/watch?v=QG2FNPrIjAs
53 Zingt de Here een nieuw lied https://www.youtube.com/watch?v=Iq2b6LFAeys
54 Looft De Here, Alle Gij Volken https://www.youtube.com/watch?v=gs5EUHDRj5k
55 Groot is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=LG-oNUkXk2Q
56 Zijn naam is hoger https://www.youtube.com/watch?v=kjFN0Wf70lE
57 Prijs de naam van Jezus https://www.youtube.com/watch?v=iid3wXMkdAE
58 Vrede zij u https://www.youtube.com/watch?v=dE4kvsSg4oI
59 Mogen de woorden van mijn mond https://www.youtube.com/watch?v=zJ7M11q9_5E
60 Voor Uw liefde, Heer Jezus https://www.youtube.com/watch?v=saRbVSfrDgM
61 Prijs met ons de heer https://www.youtube.com/watch?v=OhvThawfsIE
62 God’s lof wil ik zingen https://www.youtube.com/watch?v=LVME4cKKosU
63 Prijst de Here met elkander https://www.youtube.com/watch?v=8T7MFSuhNUs
64 Beter dan leven https://www.youtube.com/watch?v=5WBjjA60uw8
65 Looft de Here mijn ziel https://www.youtube.com/watch?v=T_V8Rt9f0Aw
66 Komt, prijst de Heer https://www.youtube.com/watch?v=-7IuNlkbfU8
67 Het is goed https://www.youtube.com/watch?v=ojlghcc7Q0M
68 Zing Halleluja Voor De Heer https://www.youtube.com/watch?v=K67Uxa8Pk7Q
69 ‘k Heb je lief met de liefde van de Heer https://www.youtube.com/watch?v=S3hFO_SNdN0
70 Heer, onze God https://www.youtube.com/watch?v=SlMsElvnQIM
71 Jezus leeft in eeuwigheid https://www.youtube.com/watch?v=DW50xhaH_j0
72 Vanwaar De Zon Opgaat https://www.youtube.com/watch?v=z3pQmgu3Lh8
73 Wat een plezier heeft het meisje https://www.youtube.com/watch?v=ZBpJRdJvsAg
74 Heer, we zijn hier samengekomen https://www.youtube.com/watch?v=dvUP9692i-M
75 Wie lof offert, eert mij https://www.youtube.com/watch?v=VSqi_rPJtPg
76 Maar gij, heer, zijt een schild https://www.youtube.com/watch?v=8utHeLfSIXE
77 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam https://www.youtube.com/watch?v=BiNJpUU89Oc
78 Halleluja, looft God in Zijn heiligdom https://www.youtube.com/watch?v=07bcc9rk9PI
79 Tot U oh Heer hef ik op mijn ziele https://www.youtube.com/watch?v=BacpkViD-P0
80 Ik zal opgaan naar Gods huis https://www.youtube.com/watch?v=78GVK6JaH5M
81 Waardig is het lam van God https://www.youtube.com/watch?v=6fEvAawbVSw
115 Heilig, Heilig, Heilig https://www.youtube.com/watch?v=5UuIsJPIM4Q
116 Jezus, Naam boven alle Naam https://www.youtube.com/watch?v=z7r8W3SY1f8
117 In het midden der Gemeente https://www.youtube.com/watch?v=s9Pj_OiJAS0
118 Vader, maak ons een https://www.youtube.com/watch?v=1l5rZVOYN44
119 Ik zal U loven o Heer https://www.youtube.com/watch?v=I9iJUcvm6Eg
120 Want U, O Heer https://www.youtube.com/watch?v=4ysDHmF1dcc
121 De Here is mijn Herder https://www.youtube.com/watch?v=obATbWtHN4I
122 Ik Vermag Alle Dingen https://www.youtube.com/watch?v=t7qgV9w_UhQ
123 Groot is Uw trouw, O Heer https://www.youtube.com/watch?v=ITIjRgxhFQ8
124 Ik bouw op U https://www.youtube.com/watch?v=6IgXqrDEB4k
125 Heer, ik kom tot U https://www.youtube.com/watch?v=h54mtn8w_J8
126 Jezus vol liefde https://www.youtube.com/watch?v=vMRt8O4woNw
127 Wij eren en aanbidden https://www.youtube.com/watch?v=N2FjuK1j1Ug
128 In my life https://www.youtube.com/watch?v=WqyxXC3wXMw
129 Ruach https://www.youtube.com/watch?v=txviEVSLrTQ
130 Wij prijzen U als Here https://www.youtube.com/watch?v=Fdakm5MbJSA
131 U Komt de eer en glorie Toe https://www.youtube.com/watch?v=zuVSpZJUzY8
132 Verhoogt de Here onze God https://www.youtube.com/watch?v=EBvfboFd3ms
133 Hoe lieflijk is Uw woning https://www.youtube.com/watch?v=Ivm2Qe_80Nc
134 De Heer is mijn licht https://www.youtube.com/watch?v=jHaHWQ4hkys
135 Halleluja, Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=qkH6JaICbGA
136 Abba, Vader https://www.youtube.com/watch?v=ZLrfhNREMVE
137 King of Kings and Lord of Lords https://www.youtube.com/watch?v=91r2ZVQyZkA
138 Kom maar, wees blij en verheugd https://www.youtube.com/watch?v=z5pXvz2xOVk
139 In moments like these https://www.youtube.com/watch?v=iwUIwfy51c4
140 Hemelse Vader https://www.youtube.com/watch?v=ddciDlCZZwY
141 Hij is de Zoon van God https://www.youtube.com/watch?v=8Guzj19GI0U
142 Ik vertrouw op U https://www.youtube.com/watch?v=M2Jq7_-KP9w
143 De Heer, Uw God, in Uw midden https://www.youtube.com/watch?v=dclohGF-79c
144 Want uit Hem https://www.youtube.com/watch?v=k7Luvt3NNlU
145 U zal ik loven, Heer https://www.youtube.com/watch?v=l–76_YVN3I
146 Immanuel, Immanuel https://www.youtube.com/watch?v=hqiiIxbLDeE
147 Father, we love You https://www.youtube.com/watch?v=D2F28fF_YOs
148 Gods volk word uitgeleid https://www.youtube.com/watch?v=5kMoS9vkOvw
149 Heer, U riep mij https://www.youtube.com/watch?v=yAltAnC1pr8
150 Ik hou van U https://www.youtube.com/watch?v=2GkmZkUR8K0
151 Laat ons juichen https://www.youtube.com/watch?v=26TGn__kozE
152 O komt, prijst de Heer https://www.youtube.com/watch?v=kVmxOT4t7gA
153 Prijst de Heer https://www.youtube.com/watch?v=DJpzd5TUQgo
154 Weest stil en weet https://www.youtube.com/watch?v=oKQAlfUdo7A
155 Hij is de Almachtige https://www.youtube.com/watch?v=i_vIaAjiqIg
156 Ik wil zingen van mijn Heer https://www.youtube.com/watch?v=WzdXPNhrVCw
157 Ik verblijd mij zeer in de Heer https://www.youtube.com/watch?v=uHF3GYq_KaE
158 Gij zijt Mijn God https://www.youtube.com/watch?v=QI6ObqHzuFg
159 Here Der Heren https://www.youtube.com/watch?v=i4Dpw3pDy0I
160 Dont’t build youre house https://www.youtube.com/watch?v=egVW7_GC0cA
161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen https://www.youtube.com/watch?v=Mfn1kGEfxQI
162 k Zal U loven, o Heer https://www.youtube.com/watch?v=LZrKWaezaxY
163 O, Heer, U bent groot en almachtig https://www.youtube.com/watch?v=yHV4tYINMfM
164 O, komt aanbidt https://www.youtube.com/watch?v=bHJlBmC18Ag
165 Omdat we in U geloven https://www.youtube.com/watch?v=KA_MykVtdQU
166 U bent de grote Koning https://www.youtube.com/watch?v=lTiXNHKmvg0
167 Samen in de naam van Jezus https://www.youtube.com/watch?v=YnrNarem7_I
168 Wij zien Jezus https://www.youtube.com/watch?v=W162JvxHQZg
169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen https://www.youtube.com/watch?v=el98DH_9lH8
170 Jezus, Uw liefde raakte mij aan https://www.youtube.com/watch?v=rGa8uLF9a2g
171 Door mijn God https://www.youtube.com/watch?v=2C2Fj6m3Jl0
172 Heer, Ik verheug me in U en ik Juich https://www.youtube.com/watch?v=4fBehKSWoEg
173 Heilig is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=AI-EBhSeZe8
174 Juicht want Jezus is Heer https://www.youtube.com/watch?v=CbMVUrs9Xl4
175 In de stilte van mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=dpxPKvtY0AI
176 U bent mijn schuilplaats Heer https://www.youtube.com/watch?v=VazMx2x6uV8
177 Bedankt al wat waar is https://www.youtube.com/watch?v=_lzKxUOjLRs
178 Waardig, O waardig, bent U, Heer https://www.youtube.com/watch?v=x320dqaVq_o
179 ‘k Hef mijn roep tot U, O Heer https://www.youtube.com/watch?v=e1IaJmQ8YoA
180 Bron van licht en leven https://www.youtube.com/watch?v=98-8Pz5GPhk
181 Majesteit https://www.youtube.com/watch?v=q3QScUMdrto
182 O Heer, U bent mijn God https://www.youtube.com/watch?v=OVC6xiPlc5A
183 U mag ik Kennen https://www.youtube.com/watch?v=AfAdsN5gBCs
184 Wie op de Heer vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=zO9aUI5O8XE
185 Jezus is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=Y9VCJ4d52O0
186 Hoe lieflijk op de bergen https://www.youtube.com/watch?v=jMWph_F0cXI
187 Open mijn ogen https://www.youtube.com/watch?v=yJcLX8hwIfE
188 Laat de heerlijkheid des Heren https://www.youtube.com/watch?v=UuxxRbDQUCU
189 Zegen ons Heer https://www.youtube.com/watch?v=3PZN0qUoE7c
190 Waarlijk mijn ziel https://www.youtube.com/watch?v=rjLvq4XMmbQ
191 Kom en prijs de Here, onze God https://www.youtube.com/watch?v=QHmnblV4NVQ
192 Ik kom in Uw Heiligdom binnen https://www.youtube.com/watch?v=vm-1wFK4ggY
193 Toons ons Uw macht O God https://www.youtube.com/watch?v=qcKPvk2LCLA
194 U maakt ons een https://www.youtube.com/watch?v=fu9iF3zoX40
195 U, O Heer, bent een schild rondom mij https://www.youtube.com/watch?v=HORQyw3xcBA
196 Zing een lied https://www.youtube.com/watch?v=W8BcYVuM65M
197 Heer, U bent wonderschoon https://www.youtube.com/watch?v=olyqolVMkuI
198 Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk https://www.youtube.com/watch?v=fokkMbs5A2A
199 Eer aan het lam https://www.youtube.com/watch?v=BejBeiSyQzw
200 Gelooft zijt Gij O Heer https://www.youtube.com/watch?v=mt4UmddhWC0
201 Wij dank U, Heer God Almachtig https://www.youtube.com/watch?v=YdnYukRgRY4
202 De Heer leert hoe ik strijden moet https://www.youtube.com/watch?v=BzbF0PuC7BY
203 Ik wil U prijzen, Heer https://www.youtube.com/watch?v=O9MnbCTE0Bw
204 Maak mij zoals U Heer https://www.youtube.com/watch?v=pn0RLDlHffE
205 U, Heer, bent wonderschoon https://www.youtube.com/watch?v=YcLiZxweNZo
206 Dank U Jezus https://www.youtube.com/watch?v=zP1d6GBualc
207 Mijn God, ik zal U verhogen https://www.youtube.com/watch?v=aWLirpq8n5s
208 Ik zag en hoorde een Stem https://www.youtube.com/watch?v=YJrlbmUivUk
209 Zing Halleluja en het geloof https://www.youtube.com/watch?v=BNEpbIyPa7w
210 Wie is aan U gelijk https://www.youtube.com/watch?v=ac8bJS0YeJw
211 O, die Zaal’ge vreugd’ https://www.youtube.com/watch?v=aEE10a9aHvs
212 Ziet de dag is daar https://www.youtube.com/watch?v=sJ1vZpJvdpo
213 U zijt de Glorie https://www.youtube.com/watch?v=LDmYfKUQaX8
214 Ik wandel in het licht met Jezus https://www.youtube.com/watch?v=X9m91KdgL64
215 De Heer is mijn Herder https://www.youtube.com/watch?v=qdMMRHLu_68
216 Staand’ op de beloften https://www.youtube.com/watch?v=-Ar960V0InM
217 O, welk een wond’re verlosser….. https://www.youtube.com/watch?v=i2r_bSqKVxA
218 Is hier een hart door vrees benard https://www.youtube.com/watch?v=4pVG65OVtV0
219 Juicht Aarde, juicht alom de Heer https://www.youtube.com/watch?v=PBZqQOD4zLk
220 Volle verzeek’ring Jezus is mijn https://www.youtube.com/watch?v=77X5UlWxr-s
221 Prijs de Heer met blijde galmen https://www.youtube.com/watch?v=v8GJ0O8N8XE
222 Doorgrond mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=Uf9TUrmL1Jc
223 Jezus Uw Naam https://www.youtube.com/watch?v=3abq7gCoxjw
224 Komt, laat ons zingen al te zaam https://www.youtube.com/watch?v=dWiEfeSQ-6o
225 Verblijdt U in Jezus, Uw Heer https://www.youtube.com/watch?v=nLauIKEkB6I
226 Ik wil zingen van mijn Heiland https://www.youtube.com/watch?v=wtIVUlSb7AQ
227 O Heilig Lam van God https://www.youtube.com/watch?v=YgROZLgRT_I
228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam https://www.youtube.com/watch?v=BiNJpUU89Oc
229 O geeft aan de Heer https://www.youtube.com/watch?v=6vR2lftez4g
230 Want ik maak mij een Geestlijke Tempel https://www.youtube.com/watch?v=4Fsj8Kh3AOk
231 Als wij Zingend Komen https://www.youtube.com/watch?v=djzSpY-vS88
232 Lof, eer, aanbidding https://www.youtube.com/watch?v=cHkbD5jrknk
233 Koning Jezus, Heers over alle naties https://www.youtube.com/watch?v=TFYglXXm0Ig
234 Kom tot Zijn Poorten https://www.youtube.com/watch?v=h2BVHUobyVA
235 t Is nu het uur https://www.youtube.com/watch?v=tjzWePCJ9PU
236 Heilig, Heilig, Heilig https://www.youtube.com/watch?v=fMJPfYUNUwQ
237 Jezus, Wij verhogen U https://www.youtube.com/watch?v=4ZIDMiW-EUQ
238 U bent waardig, dat wij U prijzen https://www.youtube.com/watch?v=T3bmGFPuxmQ
239 Kom Leeuw van Juda https://www.youtube.com/watch?v=h_lqhrYnYzs
240 Hosanna, Hosanna, de Koning komt https://www.youtube.com/watch?v=9zrnxsbPDv8
241 Zing tot de glorie https://www.youtube.com/watch?v=vLwiWcLnvYU
242 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer https://www.youtube.com/watch?v=8Heu7p7da38
243 Jezus is Heer, Je ziet het om je heen https://www.youtube.com/watch?v=IX_vDVIu6G0
244 Welzalig de man, die niet wandelt https://www.youtube.com/watch?v=OZW46wUmW7w
245 Hier in Uw Heiligdom https://www.youtube.com/watch?v=Z2vWRGyUVJw
246 Koning Jezus https://www.youtube.com/watch?v=rEMI_5yNMfU
247 Shalom, Shalom https://www.youtube.com/watch?v=rdyRa1edOww
248 God is Getrouw, Zijn plannen falen niet https://www.youtube.com/watch?v=Oxt32vmwbLc
249 Samen Werken https://www.youtube.com/watch?v=euVEoLf8LnA
250 Hosanna, Zoon van David https://www.youtube.com/watch?v=n7tN2OAqJwM
251 Zing een vrolijk liedje voor Immanuel https://www.youtube.com/watch?v=K3yIybmAk0w
252 Heer, Doorgrond mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=sopsC4gpxBg
253 Heilig, Heilig, Heilig Heer https://www.youtube.com/watch?v=AvY-oxKHivc
254 Prijs nu de Heer https://www.youtube.com/watch?v=YWIPZ0Q2ygA
255 Ik wil U prijzen Heer https://www.youtube.com/watch?v=i09OOIekVTs
256 Jezus Christus, Ik Aanbid U https://www.youtube.com/watch?v=4kJ5qcdrUjE
257 Uw lieflijk Aangezicht https://www.youtube.com/watch?v=Pq4ri5yYqyw
258 Blijdschap vervult mijn hart vandaag https://www.youtube.com/watch?v=ilHKviappuU
259 Want Zijn Naam is verheven https://www.youtube.com/watch?v=RUEd9wRIXuk
260 Het is Volbracht https://www.youtube.com/watch?v=bwtBOMdk32w
261 Abba Vader https://www.youtube.com/watch?v=psPTXcJNjb8
262 Sta op, O Kinderen van Israel https://www.youtube.com/watch?v=j74uI3FETkU
263 Er is een Verlosser https://www.youtube.com/watch?v=e8IUV6vF52w
264 Waardig is het Lam https://www.youtube.com/watch?v=H2K3SdKcTvM
265 Groot is de Heer en machtig in sterkte https://www.youtube.com/watch?v=NVVkBInl4rE
266 Heer, U leidde mij in de wildernis https://www.youtube.com/watch?v=xIV5JPML59Q
267 Groot is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=GC6tZh4lOL4
268 Hij kwam bij ons heel gewoon https://www.youtube.com/watch?v=bUs9BebVo7A
269 Baruch ha Shem Adonai https://www.youtube.com/watch?v=xY7y1inYEAM
270 Wie is God behalve onze Heer https://www.youtube.com/watch?v=RKS7pBbijlY
271 Want U bent machtig, Koning en God https://www.youtube.com/watch?v=WOqhzAr6GPQ
272 Ik dank U wel mijn Vader https://www.youtube.com/watch?v=jcrqDXbhn_c
273 Lof offers brengen wij aan U https://www.youtube.com/watch?v=74XEZeKAEFQ
274 God is goed https://www.youtube.com/watch?v=HbCVJDBO9hY
275 Wij zijn hier gekomen https://www.youtube.com/watch?v=h78R5zmlGpk
276 Laat heel de wereld zien https://www.youtube.com/watch?v=Xzii8eM7TNQ
277 Machtig God, Sterke Rots https://www.youtube.com/watch?v=awragqZTtH8
278 Juicht de Here https://www.youtube.com/watch?v=jsoROtOqKww
279 Ik wil zingen Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=U5OMPzYHhNw
280 Majesteit, wij eren U https://www.youtube.com/watch?v=ADRwEqrx0fQ
281 Als een hert dat verlangt naar water https://www.youtube.com/watch?v=vD8RnvE4kl8
282 ‘k Zegen U Heer https://www.youtube.com/watch?v=HVQ3ZAYOTMM
283 Eer aan de Vader https://www.youtube.com/watch?v=c8Oib9nEC4M
284 Maak groot de Here https://www.youtube.com/watch?v=h-XRj7JLRjQ
285 Ik Hou van U, O Heer https://www.youtube.com/watch?v=urss1YIxOY4
286 Zing een Vreugdelied https://www.youtube.com/watch?v=dU6j0T0fpnM
287 Prijs Hem https://www.youtube.com/watch?v=G4x-wQf8lrY
288 Hef je Hoofd omhoog https://www.youtube.com/watch?v=T0hdelVcKlw
289 U hebt de overwinning behaald https://www.youtube.com/watch?v=OMcJvK9c0yQ
290 Hemelse Vader Hoor https://www.youtube.com/watch?v=P_P83vOattI
291 Vader God https://www.youtube.com/watch?v=-4xL0wNY7Y0
292 Laat mijn leven tot Eer zijn https://www.youtube.com/watch?v=F7mLHwFnCvM
293 Bereidt de weg van de Heer https://www.youtube.com/watch?v=_aTKP2JpuVw
294 Glorie aan het Lam https://www.youtube.com/watch?v=r0A-0xvjwfY
295 Geef eer aan God in de hoge https://www.youtube.com/watch?v=p3u8ZC8U0Y8
296 U bent Waardig https://www.youtube.com/watch?v=hLzZKA2ZGE4
297 Wat geen Oog het gezien https://www.youtube.com/watch?v=VCphhAASPvc
298 Hosanna, Hosanna, Hosanna in de Hoge https://www.youtube.com/watch?v=Dgz-kTCGmpU
299 Wees blij, want Hij, Koning Jezus https://www.youtube.com/watch?v=_6Op8-bTmy4
300 De aard is van God https://www.youtube.com/watch?v=mdZU0gAt2lc
301 Wij verklaren Gods Koningkrijk is hier https://www.youtube.com/watch?v=bQTAspUMtBU
302 Uw naam is als balsem https://www.youtube.com/watch?v=vKGX74jrogg
303 Jezus, ik houd van U https://www.youtube.com/watch?v=Ow57dNOQf10
304 Halleluja, Adonai https://www.youtube.com/watch?v=j73Rv0L2P5k
305 Wees stil en weet https://www.youtube.com/watch?v=hTTqqJ82F0I
306 Ons Leven is uit God https://www.youtube.com/watch?v=zl8xSUmkC5c
307 Verblijdt U Zonen Gods https://www.youtube.com/watch?v=2gFEBmE7kI4
308 O Laat Gods Zoon je thans omhullen https://www.youtube.com/watch?v=TYLJN0ia2u0
309 Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere https://www.youtube.com/watch?v=zqEtBSPOB8o
310 U bent het lied van mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=dShiR8YfPjc
311 Ik heb geloofd en daarom zing ik https://www.youtube.com/watch?v=0vRJBIcQhiY
312 Mildheid en majesteit https://www.youtube.com/watch?v=1g9hLCRxN4I
313 In een donker graf gevangen https://www.youtube.com/watch?v=VT1zkt5G_C4
314 Geprezen zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=Ek2CNs496gw
315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij https://www.youtube.com/watch?v=12E35hA-JDw
316 Bij Uw rivier https://www.youtube.com/watch?v=agu36cCwIf0
317 Ik zal mijn water gieten op dorstig land https://www.youtube.com/watch?v=r0dS_PvsE0g
318 Eet het brood met Mij https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1OhP_k4_I
319 Veni Creator Spiritus https://www.youtube.com/watch?v=DM9cTLyNetw
320 Ere zij aan God de vader https://www.youtube.com/watch?v=7Ilv4gCkXJY
321 Jubel, Jubel Dochter Sions https://www.youtube.com/watch?v=p8805P34TJQ
322 De Heer is mijn Kracht en mijn lied https://www.youtube.com/watch?v=jXoamtCodHY
323 Aan Hem die op de troon zit https://www.youtube.com/watch?v=ChHeUgZ1GOY
324 Ik wil komen en knielen https://www.youtube.com/watch?v=iWfX0AxIYo4
325 O, De Glorie van Uw wezen https://www.youtube.com/watch?v=ub8p0bz8AX0
326 Ik verhoog Uw naam https://www.youtube.com/watch?v=FdzzlNQfhiw
327 Jezus, Ik hou van U https://www.youtube.com/watch?v=qbLfog_oZ1Q
328 Heer, ontferm U over ons https://www.youtube.com/watch?v=9mTxzHEBXP8
329 U bent Heer van de schepping https://www.youtube.com/watch?v=UXe70qgQTFk
330 Gods bazuinen klinken luid https://www.youtube.com/watch?v=IF1hN9gJl5I
331 Breng dank https://www.youtube.com/watch?v=_tzauLXnwIs
332 U, O Heer, bent de Allerhoogste https://www.youtube.com/watch?v=JFh5jlt0L-8
333 Heer, U bent El Elohim https://www.youtube.com/watch?v=2AmOxp3E-qA
334 Heer uw licht en uw liefde schijnen https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU
335 U bent waardig te ontvangen https://www.youtube.com/watch?v=l5tJLMjJaYY
336 Heilig, Heilig, Heilig is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=SfFBbE-JTmo
337 Mijn hoop is op U Heer https://www.youtube.com/watch?v=Cn6r0IY6zKw
338 U bent zo genadig voor mij https://www.youtube.com/watch?v=eRdfmX3j7EY
339 O Kom nu en Jubel https://www.youtube.com/watch?v=_Z-V-6GrIGM
340 Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd https://www.youtube.com/watch?v=D09LUTxbAxk
341 Open je Hart https://www.youtube.com/watch?v=CPE96SQ_pFM
342 Meer liefde, meer kracht https://www.youtube.com/watch?v=M2IoDqRu-OU
343 Heilige Geest van God, vul opnieuw https://www.youtube.com/watch?v=o4jz5c0Gv-4
344 De Here bouwt aan Jeruzalem https://www.youtube.com/watch?v=xunrrI4gowQ
345 Jezus het Lam https://www.youtube.com/watch?v=CWwMIUQ3IV0
346 Maak ons tot een stralend licht https://www.youtube.com/watch?v=Q6-HUQvOKbg
347 Ik geloof in God de Vader https://www.youtube.com/watch?v=vYSQ2pkK490
348 Heer van mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=6bQSe2qcpuE
349 Hij is verheerlijkt https://www.youtube.com/watch?v=cQ8J-l0Wkzo
350 Vader vol van vrees en schaamte https://www.youtube.com/watch?v=kcMlEOC38iQ
351 Jezus Geeft Een Loflied https://www.youtube.com/watch?v=4ExmbgX13vg
352 Christus, onze Heer, verrees https://www.youtube.com/watch?v=f_A6t9C9kcE
353 Kom met Uw genade Heer https://www.youtube.com/watch?v=GnlSQtCJX9U
354 Glorie aan God https://www.youtube.com/watch?v=QLslZ45aUp0
355 U die mij geschapen hebt https://www.youtube.com/watch?v=1dcKPRRdsrc
356 Heer ik wil U prijzen https://www.youtube.com/watch?v=4z748VmiD2k
357 Lof zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=C3BlYrszbLE
358 Uw tederheid genas https://www.youtube.com/watch?v=aXg773-j0-4
359 De hemel juicht! https://www.youtube.com/watch?v=2vmRm7t_4P8
360 Dit is heilige grond https://www.youtube.com/watch?v=974Z-xCHiik
361 Als David https://www.youtube.com/watch?v=J3POYXj4oo8
362 Baruch Ha ba B’shem Adonai https://www.youtube.com/watch?v=tsBf_dYNFr0
363 Kom laat ons buigen voor de Heer https://www.youtube.com/watch?v=BI8EqyDv5UQ
364 Prijs onze Heer https://www.youtube.com/watch?v=b-ekkXVNLp4
365 ‘k Aanbid U, Heer, Almachtige God https://www.youtube.com/watch?v=H9ZohH9vEWg
366 Kroon Hem met gouden kroon https://www.youtube.com/watch?v=R9zQgs26rTc
367 Als God Zijn Stem Doet Horen https://www.youtube.com/watch?v=EBRIWkUh5-s
368 Hoor O Israel https://www.youtube.com/watch?v=nCTvhdkKUDg
369 Door Uw genade Vader https://www.youtube.com/watch?v=vrvLmfusr1Q
370 Een vaste berucht https://www.youtube.com/watch?v=Qug9E_ghFn8
371 Heer, U gaf aan mij Uw vreugde olie https://www.youtube.com/watch?v=r5O7ZCyVWE4
372 U verzadigt mij met uw liefde https://www.youtube.com/watch?v=gVKeIJwmF6Q
373 Voor de allerhoogste Heer https://www.youtube.com/watch?v=1p6jHqEkEoo
374 Met hemelse wapen https://www.youtube.com/watch?v=Cg8dg7s2AuI
375 De Heer regeert https://www.youtube.com/watch?v=ODMBYpSMKM0
376 Maak on een leger, O Heer https://www.youtube.com/watch?v=hINz7cEbKYI
377 Wat de toekomst brenge moge https://www.youtube.com/watch?v=loWjcAB03ZM
378 Ik wil jou van harte dienen https://www.youtube.com/watch?v=p2PY8aUtxSQ
379 Heerlijk is Uw naam https://www.youtube.com/watch?v=d0-7ya0tVQw
380 Koning van Sjaloom https://www.youtube.com/watch?v=zH0-oFVewq4
381 De zaligheid is van God https://www.youtube.com/watch?v=jgRlCV3eGZI
382 O Heer, de nacht komt over ons https://www.youtube.com/watch?v=vTbx6bADJEU
383 Geest van hierboven https://www.youtube.com/watch?v=a5S-5h2oWpM
384 De dag door Uwe gunst ontvangen https://www.youtube.com/watch?v=G3lsTW3REZo
385 Mijn vrede laat ik U https://www.youtube.com/watch?v=g35wCEE2jrk
386 Lof zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=2jvppSTJiLg
387 Groot en machtig is Hij https://www.youtube.com/watch?v=-6UGaW5wBBw
388 De woestijn https://www.youtube.com/watch?v=enJgkjpuqi0
389 Create In Me https://www.youtube.com/watch?v=cR7JrKcIHk8
390 Ik belijd https://www.youtube.com/watch?v=R8LWEWrFH30
391 Welkom https://www.youtube.com/watch?v=nUH4_g2iodo
392 Mijn Jezus ik hou van U https://www.youtube.com/watch?v=QkIL4tlWtjI
393 Lam van God https://www.youtube.com/watch?v=018jRt8trGY
394 Genade en vrede https://www.youtube.com/watch?v=P4YzPFhBdF4
395 Zing met luid gejubel https://www.youtube.com/watch?v=m_aIehBeqnk
396 Het Feest https://www.youtube.com/watch?v=CKXM76jHr_4
397 Jezus woont in mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=ke18LTDCLjI
398 Lijd mij naar Uw heiligdom https://www.youtube.com/watch?v=ERBBvEO2i9M
399 Vader God ik vraag me af https://www.youtube.com/watch?v=K1jdTjTNScY
400 Liefde was het https://www.youtube.com/watch?v=1y6b1K1QDQM
401 Koning Jezus https://www.youtube.com/watch?v=Wla6vlfHhjE
402 Vader, Zoon en Geest https://www.youtube.com/watch?v=_c_InSXnfyM
403 Kom en help ons oogsten https://www.youtube.com/watch?v=lGbBk0Hu3dE
404 Laat de vlam weer branden https://www.youtube.com/watch?v=3gchT9fDL2I
405 Er is maar een God https://www.youtube.com/watch?v=OyD-BpiWMT4
406 In Uw naam komen wij https://www.youtube.com/watch?v=FExhrKIr7WY
407 Hoe groot zijt Gij https://www.youtube.com/watch?v=mnjiOeo0Ccs
408 Israël, verheug U in Uw maker https://www.youtube.com/watch?v=PJ51OXfjEHs
409 Heel mijn Hart jubelt voor de Heer https://www.youtube.com/watch?v=9Oe-j2XoNq8
410 O, maak de Heer nu groot met mij https://www.youtube.com/watch?v=i3K7n8t8sak
411 Geprezen zij de Heere https://www.youtube.com/watch?v=_b15LpE7lr8
412 Komt tot Mij allen die vermoeid https://www.youtube.com/watch?v=A9WS-gHbCKY
413 Hoe kom ik van zonden vrij? https://www.youtube.com/watch?v=ikv9AKujHG8
414 U zond Uw Zoon https://www.youtube.com/watch?v=ZnLHgypwDkQ
415 Toon je dank aan de Heer https://www.youtube.com/watch?v=iIKihArrliU
416 Jezus is Koning over de aarde https://www.youtube.com/watch?v=AKZHpqjq4QI
417 Heer U draagt de hoogste kroon https://www.youtube.com/watch?v=wDGyl3D6LxU
418 Als ik opzie naar Uw heiligheid https://www.youtube.com/watch?v=BUicMe8Xe0c
419  U bent God https://www.youtube.com/watch?v=yvH44v9ZFDY
420 Geen andere naam https://www.youtube.com/watch?v=PxjJxfJMgk4
421 Ja ik wil U volgen https://www.youtube.com/watch?v=0NqOIJvSE_k
422 U wil ik kennen https://www.youtube.com/watch?v=YvcpRd1ulQU
423 Ik zing en juich https://www.youtube.com/watch?v=OP5f8tk0zp8
424 Ik wil zingen voor de Koning https://www.youtube.com/watch?v=6pZen3W39Og
425 Er is geen grens https://www.youtube.com/watch?v=rk5GZiPUr5w
426 Ja , Ik geloof https://www.youtube.com/watch?v=r0-ND8o3FxU
427 Maak mij rein voor u https://www.youtube.com/watch?v=VFdzVNMTPR8
428 Genade, zo oneindig groot https://www.youtube.com/watch?v=zhWBe5jpb5I
429 God wijst mij de weg https://www.youtube.com/watch?v=hFNeGMHrZCI
430 Heer, ik prijs U grote naam https://www.youtube.com/watch?v=7_4Bq2GvkBM
431 Laat een loflied op je lippen zijn https://www.youtube.com/watch?v=wiINVPJ58p4
432 Kom en prijs https://www.youtube.com/watch?v=F55BlCl6f9w
433 Groter is Hij https://www.youtube.com/watch?v=je1wg3tgIT8
434 Tot Zijn eer en heerlijkheid https://www.youtube.com/watch?v=QxSeiNvJHQg
435 Heer, Uw koningkrijk breekt aan https://www.youtube.com/watch?v=01qSZ4fF9iE
436 Onze Vader https://www.youtube.com/watch?v=3KGfYbG763E
437 Verheug de Here God https://www.youtube.com/watch?v=ZIWlLKwGRFU
438 Ik buig neer https://www.youtube.com/watch?v=0r7TamoNEk4
439 Machtig is de naam van de Heer https://www.youtube.com/watch?v=JWxeEMCiAp8
440 Machtig zijn al Uw daden Heer https://www.youtube.com/watch?v=gQi3yDTCE5M
441 De kracht van Jezus https://www.youtube.com/watch?v=hCnxdXiUSD4
442 Prijst Hem, Prijst Hem https://www.youtube.com/watch?v=ekYQwwPrCys
443 Voor eeuwig dankbaar https://www.youtube.com/watch?v=yPzRSFoWr0c
444 Heel mijn ziel roept naar U https://www.youtube.com/watch?v=dl5knhG04uo
445 Bron van levend water https://www.youtube.com/watch?v=UnI795FEQLI
446 Wilt U van zonde en schuld https://www.youtube.com/watch?v=sL3TOBYqyrE
447 Ik ben vrijgekocht https://www.youtube.com/watch?v=eyrG9zDeC-Q
448 Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij https://www.youtube.com/watch?v=eyrG9zDeC-Q
449 ‘k Ben zo blij https://www.youtube.com/watch?v=eyrG9zDeC-Q
450 Jezus Regeert Op Zijn Eeuwige Troon https://www.youtube.com/watch?v=dhfEiIe_EKA
451 Ik hef mijn ogen op https://www.youtube.com/watch?v=DpslMkzFCuM
452 Kom, O Heilige Geest van God https://www.youtube.com/watch?v=_1IFC2HEg8Q
453 Jezus, Heilige Gezalfde Heer https://www.youtube.com/watch?v=N1zVb5Fsjrw
454 Zegen, aanbidding https://www.youtube.com/watch?v=03NqB7b8pz0
455 Wij gaan door https://www.youtube.com/watch?v=JO632HFJ1vs
456 Niet de macht van wapenen https://www.youtube.com/watch?v=38iIwqRZJAE
457 Kom Prijs de Heer https://www.youtube.com/watch?v=opUPMZDwbWs
458 De Heer is hier https://www.youtube.com/watch?v=SLyGlkkxFQU
459 De Rivier https://www.youtube.com/watch?v=3CZaaDgma_o
460 Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou https://www.youtube.com/watch?v=vihVdLQb5Dk
461 Mijn Jezus, mijn redder https://www.youtube.com/watch?v=i8cXXCtOh8s
462 Aan uw voeten Heer https://www.youtube.com/watch?v=o6-BWR95yyI
463 Vader, daal nu met Uw Geest neer https://www.youtube.com/watch?v=uHPn614Kg-I
464 Wees stil voor het aangezicht van God https://www.youtube.com/watch?v=keoCedI3eac
465 Ik prijs U, Heer https://www.youtube.com/watch?v=On4fh5Nmbsg
466 Wandel in het Licht https://www.youtube.com/watch?v=n1H4Am8yIgQ
467 Zend Uw vuur https://www.youtube.com/watch?v=OKyOTjR8TVA
468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd https://www.youtube.com/watch?v=NOee0RyMm7E
469 Halleluja, Jezus Christus Leeft https://www.youtube.com/watch?v=oYcULclxjFY
470 Heer, als ik denk wat U voor mij deed https://www.youtube.com/watch?v=aa4q3b7C50Y
471 Heer raak mijn hart aan https://www.youtube.com/watch?v=jGvJLfwyEe4
472 Blaas met de adem van Uw geest https://www.youtube.com/watch?v=tD_jGUqeZq0
473 Dansend over de gouden straten https://www.youtube.com/watch?v=pKH7qd6koLs
474 Niemand Is Als U https://www.youtube.com/watch?v=zzPZQsgyj6o
475 Majesteit Koning in eeuwigheid https://www.youtube.com/watch?v=bVYwEeKoJ0U
476 Machtige God https://www.youtube.com/watch?v=-_BRQKk4tNQ
477 Jezus, wij vieren dat U overwon https://www.youtube.com/watch?v=a5n6HaOAGDU
478 Speel nu luid op de trompet https://www.youtube.com/watch?v=D6cYNIPn9to
479 Wij zijn meer dan overwinnaars https://www.youtube.com/watch?v=iicOMhjEivY
480 U stierf voor mij, Heer Jezus https://www.youtube.com/watch?v=Q32n1i0OIR0
481 Ik aanbid u https://www.youtube.com/watch?v=RrV8UdoPWBs
482 De Heer onze God https://www.youtube.com/watch?v=rtm5N18cTig
483 O zie, de Heer https://www.youtube.com/watch?v=A5DCo5y7New
484 Ik wil altijd zijn waar U bent https://www.youtube.com/watch?v=BWZlZ0XbZ1A
485 Wij doorbreken elke muur https://www.youtube.com/watch?v=BtmhILaIv4U
486 Ga dan in zijn naam https://www.youtube.com/watch?v=8lc5J1xTlGY
487 O Heer, giet een stroom https://www.youtube.com/watch?v=WtSTcBARM9w
488 De kracht van Uw liefde https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo
489 Wij willen u ontmoeten https://www.youtube.com/watch?v=bKxLLSnlIMQ
490 Luid Gejuich https://www.youtube.com/watch?v=u4-sjHnhw7o
491 Kom, wees blij in de Heer https://www.youtube.com/watch?v=M9F0vn4X4vc
492 Wie kleurt de dag https://www.youtube.com/watch?v=QWXF4qaPA28
493 Jezus, wat een heerlijke naam https://www.youtube.com/watch?v=FNQVCBFN5UI
494 Soms als ik uw liefde voel https://www.youtube.com/watch?v=63HZXfTCDPI
495 Hemelse Vader, door Uw genade https://www.youtube.com/watch?v=mdbEoonqGJg
496 Kadosh https://www.youtube.com/watch?v=949waEtR0BI
497 Ik wil leven door Uw Geest https://www.youtube.com/watch?v=n9EomCj-Oqo
498 Alleen door U https://www.youtube.com/watch?v=6CJ2dP0Y00g
499 Zie het Lam van God; Hij nadert https://www.youtube.com/watch?v=kvvP-ekA5fU
500 Heer, Ik prijs Uw Naam https://www.youtube.com/watch?v=BhvbazLRT1Y
501 Vader, mijn God ik aanbid u https://www.youtube.com/watch?v=Ca32sdiK-1Y
502 Jezus ik wil heel dichtbij U komen https://www.youtube.com/watch?v=c1dAE6Sl-F4
503 Overvloedig geef ik U https://www.youtube.com/watch?v=a0RcKQgzKSA
504 Hoor, een Roep klinkt https://www.youtube.com/watch?v=qHSPGRmmddU
505 Toon Uw heerlijkheid https://www.youtube.com/watch?v=e4nDt0eiTRc
506 Ik zing van het Lam https://www.youtube.com/watch?v=mKIDYJfwl5U
507 ‘t Is goed om U te ontmoeten https://www.youtube.com/watch?v=NEScSXlbR14
508 God is zo Groot https://www.youtube.com/watch?v=EAIfDGizExA
509 Zo lief had God de Vader ons https://www.youtube.com/watch?v=Ua_iyk5qVe4
510 Dit is mijn verlangen https://www.youtube.com/watch?v=b1Df0ka4LSs
511 Maak mijn Hart vol van Uw heerlijkheid https://www.youtube.com/watch?v=Q6ajh2UU-Dk
512 Wij verhogen U https://www.youtube.com/watch?v=2mCOgqeYIGc
513 Halleluja halleluja halleluja https://www.youtube.com/watch?v=pXoUgArRS6g
514 I went to the enemy’s camp https://www.youtube.com/watch?v=XiTJLxbI27E
515 Can You believe https://www.youtube.com/watch?v=Htu2hHutLmU
516 Look what the Lord had done https://www.youtube.com/watch?v=AC0wPI1nxMw
517 Gezegend zijn zij https://www.youtube.com/watch?v=WlDaxMvRALA
518 Heer U doorgrond en kent mij https://www.youtube.com/watch?v=TipiBpXAbmo
519 Ik vertrouw op U https://www.youtube.com/watch?v=eLZ-DuEv5dM
520 Wees mijn verlangen https://www.youtube.com/watch?v=CqqKuLSfxa8
521 U zorgt voor heel de schepping https://www.youtube.com/watch?v=TY8K78kY8kc
522 Er komt een tijd van grote opwekking https://www.youtube.com/watch?v=opCA4Jd7S5U
523 De Sterre gaat stralen https://www.youtube.com/watch?v=1s2OhT2BgbI
524 Als ‘s morgens de zon opgaat https://www.youtube.com/watch?v=96i0VYsIFa4
525 Jubel het uit https://www.youtube.com/watch?v=PChH6OWLbSo
526 Goed nieuws https://www.youtube.com/watch?v=GqW6KvHuW1E
527 Licht in de nacht https://www.youtube.com/watch?v=El1YPgBZglk
528 Hoor de engelen zingen de eer https://www.youtube.com/watch?v=Dg51ShOvVjs
529 Kom, laten wij aanbidden https://www.youtube.com/watch?v=J_N9Xx6V6Ss
530 Bewijst nu eer aan Jezus Naam https://www.youtube.com/watch?v=Ox0Rrm98Vh0
531 Immanuel, O Immanuel https://www.youtube.com/watch?v=HDrJPmSr7J8
532 Wees gerust https://www.youtube.com/watch?v=ZQJx942hI3M
533 Een klein kind https://www.youtube.com/watch?v=h1t-WK-UGLs
534 Jezus,Gods Heerlijkheid verschijnt https://www.youtube.com/watch?v=pUuAk9irGAo
535 In het stro van een geleende Kribbe https://www.youtube.com/watch?v=ZwX_VI50prk
536 Kind van het Licht https://www.youtube.com/watch?v=jszZXRnpbCY
537 Ere zij God https://www.youtube.com/watch?v=8nXXdIOTiUI
538 De Koning komt https://www.youtube.com/watch?v=rT7u66_099A
539  Kom, Nu Is De Tijd https://www.youtube.com/watch?v=IH7XHYqw7MQ
540 Kom, laten wij aanbidden https://www.youtube.com/watch?v=zgnkSEeuWg4
541 Alles Is Mogelijk https://www.youtube.com/watch?v=P53GxWgIONs
542 God van trouw https://www.youtube.com/watch?v=qzOYHEwEvyA
543 U bent de Heer die ik dien https://www.youtube.com/watch?v=FLTeZ2Y81hk
544  Meer dan Rijkdom https://www.youtube.com/watch?v=AN3YHAJpi_Y
545 Op dat moment https://www.youtube.com/watch?v=yDvVO1dooF0
546 Nabij Gods hoog verheven Troon https://www.youtube.com/watch?v=FuWJCIzR3Mo
547 Ik kan wel blijven zingen… https://www.youtube.com/watch?v=m2TJp1jtnn4
548 De Muziek Vervaagt https://www.youtube.com/watch?v=QFBLjWNiyCA
549 Ik kniel neer en belijd https://www.youtube.com/watch?v=Sl144UC6zK4
550 Dicht aan Uw hart https://www.youtube.com/watch?v=KXs-4S-IsU4
551 Ik zie uit naar de dag https://www.youtube.com/watch?v=lCxWJH–6PQ
552 Herstel ons land https://www.youtube.com/watch?v=U9kCvHZtmkU
553 Laat het feest zijn in de huizen https://www.youtube.com/watch?v=wo319c97t6Q
554 Mijn verlosser leeft https://www.youtube.com/watch?v=N9kbeuRZQ3Y
555 Ik geloof in het bloed van Jezus https://www.youtube.com/watch?v=Ut-TOwrZHE0
556 Prijs God die ons het Leven geeft https://www.youtube.com/watch?v=OjWIzyIy0I0
557 Laat uw glorie zien https://www.youtube.com/watch?v=5wc4de1c1ds
558 Voor Uw Grote Naam https://www.youtube.com/watch?v=W4F9wiOrbOU
559 Schijn Met Uw Licht In Mijn Hart, Heer https://www.youtube.com/watch?v=k_0JRnfcLr4
560 Mijn eerste liefde https://www.youtube.com/watch?v=1dOZf-2rXIo
561 Hier aan uw voeten Heer https://www.youtube.com/watch?v=maJsNFDafqI
562 Voor altijd mijn vriend https://www.youtube.com/watch?v=uNpwvxeC1lA
563 I have a light https://www.youtube.com/watch?v=T5cO2lVsGlw
564 Ik Loop De Wedloop Die Voor Mij Ligt https://www.youtube.com/watch?v=kiZ-nGj1evI
565 Geest van God… https://www.youtube.com/watch?v=eAVvl9TWocg
566 Ik verlang naar uw aanwezigheid https://www.youtube.com/watch?v=9WNmRVy06T8
567 Jezus, Jezus, Heiland, Redder https://www.youtube.com/watch?v=0XUUNsQDWMo
568 Vier nu feest, geef Hem eer https://www.youtube.com/watch?v=omDm7oTLsf0
569 Regeer in Mij https://www.youtube.com/watch?v=I4hFzq7enHw
570 Dit is de tijd van Elia https://www.youtube.com/watch?v=5eKu6oHvAcc
571 Dit is de dag https://www.youtube.com/watch?v=O7V2U5axdk8
572 Als wij samenkomen https://www.youtube.com/watch?v=9etA4z4dXnA
573 We zijn hier bij elkaar https://www.youtube.com/watch?v=2N1rSGqfK7U
574 Groot is Hij https://www.youtube.com/watch?v=wh3ImXpa1cE
575 Alleen Jezus https://www.youtube.com/watch?v=S19Sh6iYmU0
576 Immanuël https://www.youtube.com/watch?v=0D2TGl-p0-A
577 Jezus, allerhoogste naam https://www.youtube.com/watch?v=7mWjXjjlk6A
578 U redde mij https://www.youtube.com/watch?v=1iy67sCMH3M
579 Dank U, dank U voor het kostbare bloed https://www.youtube.com/watch?v=eGHRIjm1wCE
580 Ik ben zo dankbaar Heer https://www.youtube.com/watch?v=e4v73CIOM1s
581 Ik wil heel dicht bij U zijn https://www.youtube.com/watch?v=UvMH2sGchg8
582 Jezus alles geef ik U https://www.youtube.com/watch?v=yToKkQk_olk
583 Machtige Heer en God https://www.youtube.com/watch?v=iM3yedjkseY
584 Heilig is de Heer onze God https://www.youtube.com/watch?v=iMd7uwv6yug
585 Er is een dag https://www.youtube.com/watch?v=t4u9Xccr3AM
586 Hij is Heer https://www.youtube.com/watch?v=TLDGZcmH8C0
587 U geeft een nieuw lied https://www.youtube.com/watch?v=mp9yxxIUqQ8
588 Er is geen vriend zo trouw als Jezus https://www.youtube.com/watch?v=gIAkQ_aZD-A
589 Ik wil juichen voor U mijn Heer https://www.youtube.com/watch?v=2NJaAJnbmhc
590 O mijn ziel https://www.youtube.com/watch?v=VSq3aDx9jm0
591 Ik zie de Heer https://www.youtube.com/watch?v=_0EwaRuhLbE
592 God van licht https://www.youtube.com/watch?v=Atl9r3nn3aw
593 Lam van God https://www.youtube.com/watch?v=Pef11SR2_0k
594 U bent ‘Ik Ben’ op de troon https://www.youtube.com/watch?v=X-rmeEadQW8
595 Licht van de wereld https://www.youtube.com/watch?v=P3iAKWGkJYs
596 Uw liefde, stralend als de zon https://www.youtube.com/watch?v=G4Hb2lXsRxw
597 U liefde is zo prachtig https://www.youtube.com/watch?v=FxVdyr6Cih8
598 Uw sterke hand https://www.youtube.com/watch?v=AB__iYMC2yA
599 Kom tot de Vader https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc
600 Open mijn Ogen https://www.youtube.com/watch?v=ASIubOZ6oB0
601 Deel door ons Uw liefde uit https://www.youtube.com/watch?v=iz8sSLEUgCI
602 Vrede van God https://www.youtube.com/watch?v=q8PrXoZjpD0
603 Vier nu feest, want God is goed https://www.youtube.com/watch?v=ay8JhqYvezE
604 Kom en laat ons prijzen https://www.youtube.com/watch?v=uXqA7BobF90
605 Geef ons een lofgewaad https://www.youtube.com/watch?v=UDx6_BnYgF8
606 Veilig rustend in uw armen Heer https://www.youtube.com/watch?v=_Z3Ye-qNiG0
607 Machtige Redder https://www.youtube.com/watch?v=cfRCAaoFgiI
608 Waai met Uw Geest, Heer https://www.youtube.com/watch?v=t2rEvaEd8e8
609 U bent Heilig https://www.youtube.com/watch?v=9keo9WatI0A
610 Als gebed de Hemel raakt https://www.youtube.com/watch?v=HFQdQVg8_Uo
611 Niet door kracht https://www.youtube.com/watch?v=u4leU_bxuuI
612 En ik kom tot U https://www.youtube.com/watch?v=hFZx0mdPKoc
613 Geliefde, Gezegende https://www.youtube.com/watch?v=EKn9HrKdCT4
614 Uw genade is mij genoeg https://www.youtube.com/watch?v=E4kLw7UCrnI
615 Waardig is het Lam https://www.youtube.com/watch?v=jE-EynZBQMI
616 Houd mij dicht bij U https://www.youtube.com/watch?v=h61KiAJ7iLo
617 Hij kent mijn naam https://www.youtube.com/watch?v=U5hi-phvjJs
618 Jezus, hoop van de volken https://www.youtube.com/watch?v=l_hmWK3SUaw
619 Sta op en prijs Hem https://www.youtube.com/watch?v=2teP8o16c-o
620 Voor eeuwig https://www.youtube.com/watch?v=AfNeeFqyKAU
621 U bent mijn Anker https://www.youtube.com/watch?v=GXhnq5afl8o
622 Groot is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=eiFJMWrYdr8
623 Laat het huis gevuld zijn https://www.youtube.com/watch?v=9Bnc5yYDtkQ
624 Wees genadig https://www.youtube.com/watch?v=3WKGYD5Ncn4
625 Wat een liefde https://www.youtube.com/watch?v=EhISAZIL_ig
626 Prachtige God https://www.youtube.com/watch?v=3VKy9EgE2Pg
627 Jezus, Licht in de duisternis https://www.youtube.com/watch?v=RCU-YL_gcWs
628 Een hoop die zeker is https://www.youtube.com/watch?v=FbT40ehb_O4
629 Als er vergeving is https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
630 Vader, U bent goed https://www.youtube.com/watch?v=IXPUEyF_lm4
631 U zei… https://www.youtube.com/watch?v=O1i_82X6IHs
632 Wij zijn het leger van God https://www.youtube.com/watch?v=tXIVd2-TtTY
633 Agnus Dei https://www.youtube.com/watch?v=drzTTtNCh9c
634 Mijn hoop https://www.youtube.com/watch?v=AJxQ6ILoEZU
635 Wij zijn bij elkaar om U te eren https://www.youtube.com/watch?v=8BIrjc5-6cg
636 Eer en glorie https://www.youtube.com/watch?v=b4e-0oOqUMM
637 Erken nu de Heer, volken der aarde https://www.youtube.com/watch?v=fAsU6yskRB4
638 Prijs Adonai https://www.youtube.com/watch?v=qFXSUhfFfhU
639 Ik heb U lief https://www.youtube.com/watch?v=W34jmCGtXIc
640 Mijn hulp is van U Heer https://www.youtube.com/watch?v=6qYZOeKwKW4
641 U heeft mij voor Uzelf gemaakt https://www.youtube.com/watch?v=4DMkSM8BgeQ
642 De Rivier https://www.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4
643 Al voor mijn leven is ontstaan https://www.youtube.com/watch?v=N09Wes58Rdc
644 Ik schaam mij niet https://www.youtube.com/watch?v=WWEUkLdnhMo
645 Ik kies vandaag https://www.youtube.com/watch?v=Mi2ldYrFRK0
646 Heer, zie Uw huis https://www.youtube.com/watch?v=PpUaxxyhWno
647 Toen U bad https://www.youtube.com/watch?v=os6odBp_boc
648 Levende Offers https://www.youtube.com/watch?v=-yoi4DFBB-E
649 Bouw Uw kerk https://www.youtube.com/watch?v=lEBdNFauVk4
650 Daarom komt er nooit een eind https://www.youtube.com/watch?v=jk_PcE5J1Dg
651 Er is een Rots https://www.youtube.com/watch?v=OQ9u-pfiH5Y
652 Zing voor de Koning, het Lam op de troon https://www.youtube.com/watch?v=67ruHXMdREU
653 Kom o Bron van zegeningen https://www.youtube.com/watch?v=b1BgkHm-gjk
654 De vreugde van U is mijn kracht https://www.youtube.com/watch?v=ZsxvqwqRIe0
655 Ik Prijs U Met Mijn Dans https://www.youtube.com/watch?v=_b0n0fwA1L4
656 Ontwaak, Verhef je Stem https://www.youtube.com/watch?v=n2e8FF-suuc
657 Zie het kruis https://www.youtube.com/watch?v=bUArv9jgkDU
658 Jezus, Uw Naam https://www.youtube.com/watch?v=SvUcwutBHeM
659 Jezus, Stralend Licht https://www.youtube.com/watch?v=SC3UTvsbtbw
660 U bent welkom in dit Huis https://www.youtube.com/watch?v=vT-0eMJG0fo
661 Maak groot onze God, zing met mij https://www.youtube.com/watch?v=JE5dIJ1XmGE
662 God Regeert https://www.youtube.com/watch?v=IStFN7YE9Ag
663 Het gaat steeds om U https://www.youtube.com/watch?v=2_a94ov5Zfc
664 Wij buigen neer https://www.youtube.com/watch?v=gtjprjpC–g
665 Ooit komt er een dag https://www.youtube.com/watch?v=urKIsYYeYPQ
667 Spreekt tot de Volken https://www.youtube.com/watch?v=3008885GKOM
668 Heer, U bent goed https://www.youtube.com/watch?v=SAkeXvd82Bw
669 Adonai https://www.youtube.com/watch?v=_E6mlGkhn_c
670 Op Hem rust mijn geloof https://www.youtube.com/watch?v=6q6IsUFwFHk
671 Lof, aanbidding https://www.youtube.com/watch?v=7x5b3bBBcRg
672 Heerser over alle dingen https://www.youtube.com/watch?v=TQiIjgKih-c
673 Heer van de hemelse machten https://www.youtube.com/watch?v=M3557HzwPMs
674 Zie de stroom van Jezus’ liefde https://www.youtube.com/watch?v=GmMdjBlstks
675 Al Wat Leeft https://www.youtube.com/watch?v=J8EjS81B4Lw
676 Welkom in ons midden https://www.youtube.com/watch?v=jeszbtbjtG0
677 In het diepst van de nacht https://www.youtube.com/watch?v=PGmbMKmKvXo
678 God van het licht https://www.youtube.com/watch?v=S0DT3c2s3Tk
679 Hij is hier https://www.youtube.com/watch?v=pkbGc-543kg
680 Mijn Redder https://www.youtube.com/watch?v=YCxEb0CD6h0
681 Hosanna https://www.youtube.com/watch?v=7cqzaBRBZog
682 U, de leeuw van Juda https://www.youtube.com/watch?v=eP8DHSIMNSI
683 Stap voor stap https://www.youtube.com/watch?v=-0MRICk-LlU
684 Adembenemend https://www.youtube.com/watch?v=6ns5G8MU_XQ
685 Hosanna https://www.youtube.com/watch?v=_GCWNd2ccoU
686 God is hier https://www.youtube.com/watch?v=91K7uh5r1Ic
687 Heer wijs mij Uw weg https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro
688 Genade zo Groot https://www.youtube.com/watch?v=aEEWCNIC9Kg
689 Spreek o Heer door Uw heilig Woord https://www.youtube.com/watch?v=HjbWm6mmIzM
690 Hij leeft voor eeuwig, amen https://www.youtube.com/watch?v=WPuTCFAUsCE
691 Heb de Heer je God lief https://www.youtube.com/watch?v=pPvRCsHfWQI
692 Mijn heer zal ik altijd prijzen https://www.youtube.com/watch?v=0hyy_xp9jHQ
693 Vaste Grond https://www.youtube.com/watch?v=UVvCQu4n0_o
694 Ik bouw op Jezus https://www.youtube.com/watch?v=COHX5XD4kZY
695 Stil https://www.youtube.com/watch?v=VdBw1WPGr4I
696 Onvoorstelbaar https://www.youtube.com/watch?v=MszDwhiyjQE
697 Al wat ik ben https://www.youtube.com/watch?v=F057VCXk4go
698 Nooit meer alleen https://www.youtube.com/watch?v=-_qoj1jf8UI
699 Ik weet Hij leeft https://www.youtube.com/watch?v=pT4V8hUKPZM
700 Een nieuwe dag https://www.youtube.com/watch?v=HGzDezUOtkw
701 Hoor de roep van de Koning https://www.youtube.com/watch?v=EJqUgJDaSEg
702 De God die eeuwig leeft https://www.youtube.com/watch?v=gv8-rWBaULk
703 Zoals een hinde https://www.youtube.com/watch?v=TfvolDOmP6o
704 O kerk, sta op https://www.youtube.com/watch?v=kId_nY7qULw
705 Toon mijn liefde https://www.youtube.com/watch?v=LWFBzXt81OE
706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij https://www.youtube.com/watch?v=AACaeDxHm10
707 Met diep ontzag https://www.youtube.com/watch?v=MWjEVUTMki8
708 Hoe groot is Uw trouw, o Heer https://www.youtube.com/watch?v=mb4OTSC162s
709 De hemel vertelt https://www.youtube.com/watch?v=Z5SZzVLUYJQ
710 Gebed om zegen https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM
711 Zijn trouw kleurt de morgen https://www.youtube.com/watch?v=fxnsEP__388
712 Zing voor de Heer https://www.youtube.com/watch?v=bgcyaMLCk9Y
713 Als U het huis niet bouwt https://www.youtube.com/watch?v=KNp1KN9dUb4
714 Uw liefde laat nooit los https://www.youtube.com/watch?v=paO5W57_SyI
715 Wat hou ik van Uw huis https://www.youtube.com/watch?v=pNrwdMcUPQk
716 Wanneer https://www.youtube.com/watch?v=LAc3KIbP5LA
717 Stil, mijn ziel, wees stil https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
718 Heilig https://www.youtube.com/watch?v=RbtkaU_AsGw
719 Onbeschrijfelijk https://www.youtube.com/watch?v=6Ran7G5g-LQ
720 God maakt vrij https://www.youtube.com/watch?v=qKbxksLDjsw
721 Heerser over al wat leeft https://www.youtube.com/watch?v=fa8neFFnLmQ
722 Dat is genade https://www.youtube.com/watch?v=jXW7fqP0KMM
723 Kom, volk van de verrezen Heer https://www.youtube.com/watch?v=tRpzRJwj09Q
724 Vandaag is de dag https://www.youtube.com/watch?v=5EkpBeulNkI
725 Geweldige God https://www.youtube.com/watch?v=8fw0GQUKaws
726 Anker in de Tijd https://www.youtube.com/watch?v=Rygtg85M1Nw
727 Ik val niet uit Zijn hand https://www.youtube.com/watch?v=9aiPlvWGxGY
728 Herstel, o Heer https://www.youtube.com/watch?v=SOpZnQLnsEk
729 Hij is erbij https://www.youtube.com/watch?v=uVLoh7c7uo4
730 Ik Herleef…. https://www.youtube.com/watch?v=x7j4kr3PfCU
731 Halleluja Adonia https://www.youtube.com/watch?v=MUs5pldhdUw
732 Wat een wonder https://www.youtube.com/watch?v=BDdo4z6YWxI
733 Tienduizend redenen https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
734 Adem om van U te zingen https://www.youtube.com/watch?v=EQulIjmTytg
735 Als de berg Sion https://www.youtube.com/watch?v=wJIFKjxKtuE
736 Wij zegenen jou https://www.youtube.com/watch?v=azaRCV2imHQ
737 Aan uw tafel https://www.youtube.com/watch?v=xhohvDKe2ks
738 Als ik huil https://www.youtube.com/watch?v=xDKhrDkur2s
739 Sta op – een gebed om ontferming https://www.youtube.com/watch?v=78nc6gFhaiU
740 Jij lieve, kleine schat https://www.youtube.com/watch?v=RYXQrsyPv-A
741 Als een vuur van binnen https://www.youtube.com/watch?v=pJYiuZ34gyE
742 Dit is het Lam https://www.youtube.com/watch?v=Rj2aH9RwJoQ
743 Reddingslied https://www.youtube.com/watch?v=jbUZHdrOTns
744 Vrede voor Jeruzalem https://www.youtube.com/watch?v=u-9L8ooIpZc
745 Hoe lang https://www.youtube.com/watch?v=-qoyyxc-tu0
746 Zo zegent Hij jou https://www.youtube.com/watch?v=qpKCZYl3Pn0
747 Wij geloven https://www.youtube.com/watch?v=PLJZ1MV9QPg
748 God zegent ons https://www.youtube.com/watch?v=fLHcr_5KxEI
749 Hoe kan ik anders https://www.youtube.com/watch?v=_xRV28eOXYw
750 Eer en glorie https://www.youtube.com/watch?v=3GGTCEBYll4
751 Ik zie het kruis https://www.youtube.com/watch?v=y7vCx_ubbfs
752 Geef God alle eer https://www.youtube.com/watch?v=g8z5D6jlTpM
753 Symfonie https://www.youtube.com/watch?v=sofmr7-iqzk
754 Kom o Heilige Geest https://www.youtube.com/watch?v=vXHoUbBJWgg
755 Laat ons Christus zien https://www.youtube.com/watch?v=z6b7-AUG-NQ
756 Schuilplaats https://www.youtube.com/watch?v=31vTE3oes7E
757 Zo goed https://www.youtube.com/watch?v=mUkpUlsFNVw
758 Met heel mijn ziel https://www.youtube.com/watch?v=HnesszDdsUU
759 Uw Genade Is Genoeg https://www.youtube.com/watch?v=StFkaYOq6ag
760 Wie Vrees Ik Nog https://www.youtube.com/watch?v=jBxWUiTymCI
761 De Heer is ons huis https://www.youtube.com/watch?v=pp26O7b_Kac
762 Heilig Bent U, God https://www.youtube.com/watch?v=Pw9HN3xOrUs
763 Ik heb U Nodig https://www.youtube.com/watch?v=Ks5whQLRmaw
764 Zegekroon https://www.youtube.com/watch?v=aoUqrfjLY9c
765 Uw Vrede Vult Dit Huis https://www.youtube.com/watch?v=JYRwsToNjuM
766 De Wind Steekt Op https://www.youtube.com/watch?v=3Nqdl3oCX4I
767 Familie https://www.youtube.com/watch?v=TDAbXrJpNPg
768 Zing Een Nieuw Lied https://www.youtube.com/watch?v=MyW9nEi1dTA
769 Bouw uw koninkrijk https://www.youtube.com/watch?v=Yez04LFQ_oo
770 Ik zal er zijn https://www.youtube.com/watch?v=SwGvrfAsZPU
771 Een doel https://www.youtube.com/watch?v=74ox423E4Mw
772 Overwinnaar https://www.youtube.com/watch?v=Eth588UW9dE
773 Enige die redt https://www.youtube.com/watch?v=pvcRejKBElk
774 Ik verlang naar Jezus https://www.youtube.com/watch?v=WmilZ_xSNGY
775 Bij het kruis https://www.youtube.com/watch?v=qCDCu0j84cI
776 Wij de verlosten van de Heer https://www.youtube.com/watch?v=6U8we0zCyIE
777 Ik geef U alle eer https://www.youtube.com/watch?v=v20eC6mh3og
778 Hoe lang https://www.youtube.com/watch?v=oNnUkperut0
779 Zoals je bent https://www.youtube.com/watch?v=dRtwtixbhBE
780 Verwachten https://www.youtube.com/watch?v=aT5QvUZ2hpU
781 Jezus redt https://www.youtube.com/watch?v=dUNPOShBPsQ
782 Geloofd Zij De Heer https://www.youtube.com/watch?v=shwWvAuin44
783 Wij houden ons niet langer stil https://www.youtube.com/watch?v=tTGkzYdfOq8
784 Laat alles in dit huis https://www.youtube.com/watch?v=yrz3qNT0vxc
785 Fundament https://www.youtube.com/watch?v=OKfIRlC5KDs
786 Met hart en handen https://www.youtube.com/watch?v=T6UyN4xYcxs
787 Man van smarten https://www.youtube.com/watch?v=mWFNxliBzMs
788 Wees welkom, Geest van God https://www.youtube.com/watch?v=L7bOo14uhe0
789 Lopen op het water https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw
790 God is mijn herder https://www.youtube.com/watch?v=zvm-7cEa2QQ
791 Almachtige https://www.youtube.com/watch?v=jfiBhVJ4MqE
792 Een eeuwig Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=Fgq93Dzfxm8
793 Een fonkel nieuw begin https://www.youtube.com/watch?v=dhPM2ZAx3Tw
794 No longer slaves https://www.youtube.com/watch?v=EG__g55j9f0
795 Amen https://www.youtube.com/watch?v=3sYiYPfaI-o
796 De leeuw en het lam https://www.youtube.com/watch?v=7Ipb1khgfrY
797 Breng ons samen https://www.youtube.com/watch?v=drQTZbc2Sys
798 Houd vol https://www.youtube.com/watch?v=3TRhHE77whQ
799 In eeuwigheid https://www.youtube.com/watch?v=0CVWQ_ObCvM
800 Koning met eer gekroond https://www.youtube.com/watch?v=YPH2WpoZ9gc
801 Het leven in mij https://www.youtube.com/watch?v=qIhGug82U64
802 Hier is mijn hart, Heer https://www.youtube.com/watch?v=eluev0P_t00
803 Vol ontzag https://www.youtube.com/watch?v=Btbjkqd-Esg
804 Good good Father https://www.youtube.com/watch?v=FgRk08H5Z9g
805 Maak ons hart onrustig https://www.youtube.com/watch?v=uHTyq8SMmLE
806 Soeverein https://www.youtube.com/watch?v=EgqeWS1g8tE
807 God van licht https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>